Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

Att arbeta professionellt inom EU idag


Utöver de olika aspekter inom muntlig kommunikation tittar vi mer i detalj på vad det innebär att arbeta inom EU idag. Vi diskuterar olika samarbeten, lagstiftning, arbetsmarknadsrelationer och olika relevanta internationella nätverk.
Hur och när kan vi utnyttja de tillfällen Sveriges medlemskap I EU erbjuder, vad har de olika frågorna för inverkan på oss och våra arbeten/företag och framförallt hur handskas vi med “EuroEnglish”?

De allra flesta som arbetar inom EU och över nationella gränser använder engelska som det gemensamma språket men det är få som har engelska som sitt modersmål. Just därför är det oerhört viktigt att vi uttrycker oss tydligt och utan att riskera tvetydigheter eller andra missförstånd – och detta är prioritet nummer ett för oss när vi arbetar med både muntlig och skriftlig träning i ”English for the EU”.

 

Har ni frågor? Vill ni boka?

Fyll i formuläret på vår "Kontakta oss" sida, eller maila oss på info@britishinstitute.se eller ring oss på 08-545 45 370