Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

Språkbedömning

Söker du nytt arbete? Eller söker ni nya medarbetare?

Då behöver ni professionell hjälp att nivåbedöma dina eller kandidaternas språkliga kunskaper.

Vi erbjuder muntliga och skriftliga bedömningar av enskildas och gruppers språkliga och kommunikativa färdigheter. Vi bedömer alla fem språkliga områden:

  • muntlig och skriftlig förståelse
  • muntlig och skriftlig språkproduktion
  • samt muntlig dialog.

Sedan lämnar vi en skriftlig bedömning baserad på Europarådets nivåskala.