Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

 

Är du så bra som du tror, eller rent av bättre?

Vårt språktest hjälper oss att bedöma din nivå i engelska och att därefter placera dig i rätt kurs. Det bör ta ungefär 30 minuter att göra och det ska göras utan hjälp av något slag. Välj dina svar från rutan till höger om varje fråga. För varje fråga finns fyra svarsalternativ. Endast ett svar är korrekt. Observera att om inga ord behövs bör du välja '___' bland svarsalternativen.


Några frågor hör ihop med varandra. De tre prickarna ... indikerar då en fråga leder vidare till en annan som sedan börjar med ...


Vi kommer sedan att kontakta dig med resultatet och för vidare diskussioner.

Lycka till!

 

 

 

  

 

 

  

Många som gör vårt test visar sig ha rätt så goda kunskaper inom områden de inte trodde sig ha...och mindre goda kunskaper inom andra...