Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

The British Institute

Vår vision är att överbrygga kulturella och språkliga hinder för ett bättre internationellt klimat.

The British Institute, som grundades 1972 i Stockholm, har under åren utvecklat olika utbildningsstrategier för att möta kraven inom näringsliv, förvaltning och övriga organisationer. Vi samarbetar med internationellt erkända språkskolor, organisationer och universitet.

I våra centralt belägna lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm och även hos kunden erbjuder vi högkvalitativ målinriktad och praktisk språkutbildning för näringslivet och offentlig förvaltning.
Vi höjer deltagarens språkliga kompetens och utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i krävande situationer.

Våra kärnvärderingar är:

  • Kvalitet och Utveckling
  • Service och Engagemang
  • Kunskap och Professionalism

Varför välja språkutbildning genom The British Institute?

  • Globalisering innebär ökade krav på språk och kommunikationskunskaper för alltfler inom den offentliga sektorn och näringslivet och detta gäller inte bara personer i ledande positioner - säljare, administratörer och receptionister bland många fler behöver kunna arbeta på ett representativt och effektivt sätt på engelska.
  • Efter 45 år kan vi vara stolta att vara en professionell och pålitlig utbildningspartner som förstår den internationella marknaden.
  • Samtliga lärare som arbetar för The British Institute har engelska som sitt modersmål, har lärarutbildning samt vidare/högskoleutbildning i olika ämnen och inriktningar. Vårt lag representerar engelska som ett globalt språk; vi har lärare från USA och Kanada, Australien, Sydafrika och självklart Storbritannien.
  • Våra översättare översätter alltid till sitt modersmål för att försäkra om tydlighet och nyansrikedom.

 

 

Sheila Macdonald-Rannström                         Master of Education (Applied Linguistics) & Certified Coach                                                 Head of the British Institute