Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

Språktjänster

En bro som lyfter din kommunikation bortom Sveriges gränser

 

Professionell coaching och språkkonsultationer 

Kontakta oss för att boka in ett möte då vi kan diskutera dina behov och önskemål.

Översättning

Vi översätter texter inom flera olika områden som till exempel medicinska och forskningstexter, marknadsföring, finansiella och ekonomiska skrifter och naturligtvis hemsidor.

Språkgranskning

Vi hjälper dig med att granska dina viktiga kommunikativa texter och lyfter dem till den nivå du vill vara på genom effektiv språkgranskning.

Kommunikation mellan olika kulturer

Vad är det som ger dig ett övertag när du ska vinna ett attraktivt utlandskontrakt? Vad använder du för verktyg när du skapar nya internationella affärskontakter?

Muntlig träning: effektiva möten, och framgångsrika presentationer och förhandlingar

Muntlig språkträning som förberedelse inför internationella möten. Det kan var nya samarbeten, potentiella kundträffar, återkommande möten med affärspartners - vi hjälper dig skapa säkerhet och kontroll över ditt budskap.

Att skriva rätt

Formella, neutrala and informella uttryck  - när använder man vad? Det är oerhört viktigt att man känna sig säker i sina val av stil och ton vare sig det handlar om en e-mail, ett affärsförslag eller en rapport. Vi hjälper dig nå denna säkerhet!

“The hardest thing in life is to
know which bridge to cross and
which to burn”


David Russell, Scottish classical guitarist b.1942