Welcome to the British Institute 

    Your language coach for international communication 

Vad är affärsengelska?

Man kan enkelt säga att affärsengelska eller Business English/Professional English som vi väljer att kalla det för är det språk du behöver kunna för att på ett korrekt och lämpligt sätt kommunicera professionellt och affärsmässigt i ditt arbete med kollegor, kunder, leverantörer, kontakter och samarbetspartners runt om i världen då engelskan har blivit världsspråket (lingua franca).

Att läsa affärsengelska hos oss handlar om

  • att förbättra ens förmåga att kunna diskutera aktuella professionella frågor, rutiner och projekt på engelska. 
  • att kunna skriva på ett yrkesmässigt korrekt och för ändamålet lämpligt sätt där ton och stil kan vara avgörande.

Vi hjälper dig att

  • ta kontroll över dina språkliga färdigheter
  • att utöka ditt ordförråd och att genom övningar och diskussioner bygga upp ditt självförtroende och din professionella slagkraft inför skriftliga och muntliga kommunikationer som möten, presentationer, rapporteringar och förhandlingar.


Vi erbjuder både standard öppna kurser och workshops i affärsengelska och skräddarsydda lösningar där vi utformar hela utbildningen utifrån din nivå, dina behov, önskemål och kalender.

Kurser som vi erbjuder

Talking business